Ogólnopolski Rejestr Mistrzów Kominiarskich

uprawnionych do okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) na podstawie art. 62 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 156 poz. 1118)

Rejestr jest prowadzony przez Korporację Kominiarzy Polskich Stowarzyszenie Zawodowe i jest elementem pomocniczym akcji "Mądry Polak przed budową - Dom przyjazny"
 REJESTR

 USŁUGI

 KORPORACJA

 KODEKS ETYKI

 REGULAMIN

 KARTA ZGŁOSZENIA

 PARTNERZY

 KOMINIARZ POLSKI

WYSZUKIWANIE
NAZWISKO
MIEJSCOWOŚĆ
WOJEWÓDZTWO